Druga międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line dla młodych naukowców

Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Drugą międzynarodową lingwistyczną konferencję on-line dla młodych naukowców (The Second International linguistic online conference for young scholars), która odbędzie się dnia 16 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konferencji jest prezentacja dokonań młodych językoznawców z dwóch ośrodków naukowych: Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów oraz wzajemnej inspiracji młodych naukowców.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy studentów ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz doktorantów, którzy zajmują się: dialektologią, fonetyką i fonologią, historią języka, onomastyką, etnolingwistyką, socjolingwistyką, psycholingwistyką.

Konferencja ma charakter otwarty – do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych językoznawstwem oraz nowymi perspektywami badawczymi w tej dziedzinie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz  (zawierający dane osobowe oraz streszczenie prezentacji) i wysłać go do 5 kwietnia 2014 r. pod jeden z adresów organizatorów: makarow65@gmail.com, mon_kre@wp.pl.

Streszczenie liczące od 4 do 5 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka: 12, Times New Roman; odstęp między wierszami – 1,5 cm; ustęp – 1,25 cm; wszystkie marginesy – 2 cm) powinno zawierać informacje na temat celu, perspektyw badawczych oraz wykorzystywanej metodologii i oczekiwanych wyników badań. Do streszczenia proszę dołączyć bibliografię.

Wszystkie (spełniające wymogi techniczne i merytoryczne) nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru 8 najlepszych projektów badawczych: 4 z Uniwersytetu Żytomierskiego i 4 z Uniwersytetu Warszawskiego, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

Prezentacja tematu badawczego powinna trwać ok. 15 minut oraz zawierać rozwinięcie tez streszczenia projektu badawczego, czyli: temat badawczy, teza, aktualność i innowacyjność podjętego tematu, wykorzystana metodologia, perspektywy badawcze, uzyskane lub oczekiwane (jeżeli badania są nadal prowadzone) wyniki, literatura (podstawowe źródła, na które powołuje się autor projektu).

Warunkiem koniecznym (ze względu na charakter konferencji) jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (najlepiej w języku angielskim). Języki konferencji to polski i angielski.

Konferencję objął patronatem Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Zbigniew Greń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>