~ Konferencja MOJR (2015) ~

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery” działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na trzecią konferencję naukową z cyklu „Młodzi o języku” pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia i Dyrektora Instytutu Języka Polskiego WP UW – prof. dr. hab. Mirosława Bańki.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2015 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

„MŁODZI O JĘZYKU REGIONÓW”

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii polskiej i filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka zróżnicowanego geograficznie. Pragniemy, aby stała się ona platformą dyskusyjną młodego pokolenia językoznawców. Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii:

– gwary ludowe i miejskie dawniej i dziś;
– regionalizmy w języku ogólnym;
– gwary ludowe i miejskie w tekstach kultury (literatura, teatr, radio, film);
– nazwy własne w ujęciu regionalnym;
– język pisarzy związanych z konkretnym regionem.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres twardejery.kn@uw.edu.pl do 15 lutego 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji (wieloautorskiej monografii on-line inspirowanej konferencją).

W imieniu organizatorów

dr Monika Kresa

opiekun naukowy DKN „Twarde Jery”

mgr Martyna Sabała

sekretarz konferencji

Rada Programowa Konferencji:
prof. dr hab. Halina Karaś
dr hab. Wanda Decyk-Zięba
dr hab. Alina Kępińska