~ O Kole ~

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery” działa przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii (Wydział Polonistyki UW) od października 2012 roku, chociaż idea jego powstania zrodziła się wiele miesięcy wcześniej – w trakcie przygotowań do zorganizowanego w ramach Dni Polonistyki „Turnieju staropolskiego”…

 

… i egzaminu z Gramatyki historycznej języka polskiego.

 

Zainteresowania naukowe członków koła koncentrują się głównie wokół:

  • gramatyki historycznej języka polskiego;
  • semantyki historycznej;
  • dialektologii i fonetyki akustycznej;
  • leksykografii i leksykologii historycznej;
  • onomastyki.

 

Członkowie Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery” biorą udział w konferencjach naukowych, publikują również wyniki swoich badań w  czasopismach.