~ Publikacje ~

Weronika Piotrowska, Fonetyka akustyczna – nowe narzędzie dialektologiczne, [w:] „StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców” nr 1/2012, s. 78-87 [online];

Martyna Sabała, Wymoczek versus niczciwiara – pejoratywne określenia człowieka w „Pióropuszu” Mariana Pilota, [w:] „StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców” nr 1/2012, s. 88-95 [online].