~ Konferencje ~

Teksty kultury uczestnictwa, 7-8 listopada 2013, Warszawa

W dniach 7-8 listopada 2013 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja Teksty kultury uczestnictwa, organizowana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Konferencja poświęcona była nowego rodzaju „tekstom kultury” – przede wszystkim internetowym dyskursom elektronicznym, takim jak blogi, serwisy społecznościowe, fora, czaty czy memy. W konferencji wzięła także udział członkini Twardych Jerów, mgr Aleksandra Żurek, z referatem pt. Jak wam się podoba?, czyli o kontakcie pomiędzy nadawcą a odbiorcą na blogach prowadzonych przez dziewczęta w wieku gimnazjalnym.

***

MKDUS 2103

W dniu 25 października 2013 na Uniwersytecie Szczecińskim odbył się Panel Filologiczny Międzynarodowej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2013. Wzięli w nim udział młodzi naukowcy z ośrodków uniwersyteckich w całej Polsce, zarówno ci interesujący się literaturą, jak i językiem. Referaty wygłaszano nie tylko w języku polskim, lecz także angielskim, niemieckim czy rosyjskim. Na konferencji wystąpiła także z referatem pt. Struktura kwantytatywna nazwisk dziewiętnastowiecznej Warszawy (na przykładzie ksiąg chrztu parafii Świętego Jana Chrzciciela z lat 1839-1867) jedna z Twardych Jerek – mgr Aleksandra Żurek.

 ***

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, 6-7 listopada 2012

W dniach 6-7 listopada 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała miejsce konferencja naukowa „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Członkowie koła nie mogli odpuścić takiej okazji do wysiłku intelektualno-diachronicznego.  Wzięli w niej zatem udział:

Paulina Cygańska z referatem pt. Wpływ czynników językowych i nie tylko na nazwy własne w Biblii na gruncie polskim;

Maria Magdalena Gałązka z referatem pt. Polska pieśń XVI i początku XVII wieku – muzyka i propaganda;

dr Monika Kresa z referatem pt. Bękart versus dziecko naturalne – różne sposoby mówienia o dzieciach nieślubnych na przestrzeni wieków (XV-XXI)

Weronika Piotrowska z referatem pt. Foksal i finisz - anglicyzmy na początku XX w. i dziś;

mgr Kamila Wincewicz z referatem pt. Wiara jako abstrakt, przyroda – konkret. O metaforach w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi;

Aleksandra Żurek z referatem pt. Obraz myśli słowami malować, czyli dwa wyrazy o wyrazie;

Wygłoszone referaty złożą się na tom pokonferencyjny, który ukaże się w przyszłym roku.

Pełna fotogaleria.