~ Konferencja MOJD ~

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery” działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na drugą konferencję naukową z cyklu „Młodzi o języku” pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

Odbędzie się ona w dniach 4-6 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

MOD

Tym razem pragniemy bowiem pochylić się nad językiem w jego aspekcie diachronicznym.  Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka epok minionych (XII-XIX w.). Pragniemy, aby to wydarzenie stało się platformą dyskusyjną młodego pokolenia językoznawców. Proponujemy skupić nasze wspólne rozważania wokół następujących kwestii:

  • dawny system gramatyczny;
  • grafia i ortografia tekstów dawnych;
  • leksyka dawna;
  • archaizmy w tekstach kultury, językach i gwarach;
  • język pisarzy epok minionych;
  • nazwy własne w ujęciu historycznym.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres twardejery.kn@uw.edu.pl do 15 lutego 2014 roku. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji (monografii inspirowanej konferencją).

 

Rada Programowa Konferencji:

prof. dr hab. Halina Karaś

dr hab. Wanda Decyk-Zięba

dr hab. Alina Kępińska

W imieniu organizatorów –

dr Monika Kresa

opiekun naukowy DKN „Twarde Jery”