~ Wstęp ~

<

african american wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
bundle deals   ,
human hair weave   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
cheap clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair clip in extensions   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best hair extensions   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair weave   ,
virgin human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best clip in hair extensions   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
clip in hair extensions   ,

Co? Czyli o samym słowniku słów kilka

Dydaktyczny słownik rekonstrukcji gromadzi wyrazy funkcjonujące w języku polskim, a będące dziedzictwem ogromnej wspólnoty kulturowej, jaką była Prasłowiańszczyzna.  Znalazły się w nim przede wszystkim leksemy, w których zaszły interesujące zjawiska fonetyczne, czyli takie, które na przestrzeni dziejów zmieniły swój kształt z uwagi na przemiany, jakim ulegał język na płaszczyźnie fonetycznej. Słowniczek rejestruje jedynie zmiany formalne, nie uwzględnia natomiast zmian semantycznych. Jest czymś innym niż słownik prasłowiański – pokazuje bowiem wszystkie etapy rozwoju fonetycznego wyrazów – nie tylko ich najdawniejsze, prasłowiańskie, formy, lecz także formy staro-, średnio- i nowopolskie.

Kto? Czyli o twórcach słowniczka

Pomysł Słowniczka zrodził się równolegle w kilku grupach zajęciowych z gramatyki historycznej języka polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowania słowniczka podjęli się studenci i doktoranci – członkowie Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery” (wszak nazwa zobowiązuje!). Opiekę merytoryczną nad projektem sprawują dr Monika Kresa i dr Ewelina Kwapień z Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW. Autorem wszystkich rozwiązań technicznych i projektu strony jest pan Bartłomiej Karpiński.

Komu? Czyli o jego odbiorcach

Słowniczek przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów polonistyki, zmagających się z rekonstrukcjami wyrazów do stanu prasłowiańskiego i osób prowadzących zajęcia z przedmiotów diachronicznych, które niejednokrotnie łamią sobie głowy nad wymyślaniem setnego już przykładu na I palatalizację. Nasz projekt skierowany jest również do wszystkich tych, których interesuje rozwój języka: uczniów szkół średnich, którzy już tylko na kołach polonistycznych dowiadują się, czym były jery; studentów innych filologii, jak również osób, które chciałyby po prostu dowiedzieć się, jak kiedyś wyglądały (czy też mogły wyglądać) słowa, którymi posługujemy się na co dzień.

Po co? Czyli o celach, które nam przyświecają

Słowniczek ma przede wszystkim charakter pomocy dydaktycznej – służącej studentom i nauczycielom akademickim oraz wszystkim zainteresowanym językiem.

 

Spis treści

       Słownik

       Zasady korzystania ze słownika

      Zasady zapisu rekonstruowanych form

      Źródła

      Skróty

      Autorzy haseł