~ Skróty ~

african american wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
bundle deals   ,
human hair weave   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
cheap clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair clip in extensions   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best hair extensions   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair weave   ,
virgin human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best clip in hair extensions   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
clip in hair extensions   ,

W słowniku zastosowano następujące skróty:

df – defonologizacja i/y

dnaz – denazalizacja

dysp – dyspalatalizacja

fryk – frykatyzacja

hip – hiperpoprawność

IIIp – III palatalizacja psł.

IIp – II palatalizacja psł.

Ip – I palatalizacja psł.

IVp – IV palatalizacja (polska)

jot – jotacyzacja

kon – kontrakcja

metn – metateza nagłosowa

metś – metateza śródgłosowa

naz – nazalizacja

pbp – pozorny brak przegłosu

pf – przegłos fałszywy

pl – przegłos lechicki

pn – przegłos nieregularny

pp – polskie palatalizacje (wszystkie poza IV)

ppsł – przegłos prasłowiański

rgs – rozwój grup spółgłoskowych

rsanI – rozwój samogłosek nosowych (I faza)

rsanII – rozwój samogłosek nosowych (II faza)

rson – rozwój sonantów

sprot – spółgłoska protetyczna

waj – wyrównania analogiczne (zanik i wokalizacja jerów)

wał – wałczenie

wap – wyrównania analogiczne (przegłos)

wj – wokalizacja jerów

wz – wzdłużenie zastępcze

zi – zanik iloczasu

zwj – zanik i wokalizacja jerów

 

Ω – zapis ortograficzny współczesny

∫ – zapis fonetyczny współczesny