~ Zasady zapisu ~

human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,

W słowniczku zastosowano zapis półfonetyczny, w którym dla oznaczenia poszczególnych głosek wykorzystano następujące znaki:

á  – a  ścieśnione

ā – a długie

ą – samogłoska nosowa w okresie XII – XV/XVI w.

c – c po dyspalatalizacji

č – cz po dyspalatalizacji

c’ – c zmiękczone

č’ – cz sprzed dyspalatalizacji

ȝ – dz po dyspalatalizacji

ē – e długie

é – e ścieśnione

ȝ’ – dz zmiękczone

ě1 – jać pierwsza

ě2 – jać druga

ę – przednia samogłoska nosowa

i ̯ – j

ł – ł przedniojęzykowo-zębowe

ō – o długie

ǫ – tylna samogłoska nosowa

ó – o  ścieśnione

rż – r frykatywne

s – s po dyspalatalizacji i niepochodzące z palatalizacji

š – sz po dyspalatalizacji

s’ – s zmiękczone

š’ – sz sprzed dyspalatalizacji

– ł niezgłoskotwórcze

ž – ż po palatalizacji

ž’ – ż sprzed dyspalatalizacji

ǯ – dż po palatalizacji

ǯ’ – dż sprzed zmiękczone

ъ – jer tylny

ь – jer przedni