~ Zasady korzystania ze słownika ~

african american wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
bundle deals   ,
human hair weave   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
cheap clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair clip in extensions   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
best hair extensions   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair weave   ,
virgin human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
wigs for african american women   ,
clip in human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best clip in hair extensions   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
clip in hair extensions   ,

W słowniku zostały uwzględnione wszystkie etapy fonetycznej ewolucji poszczególnych leksemów, począwszy od epoki wczesnoprasłowiańskiej (sprzed palatalizacji prasłowiańskich) na formach współczesnych skończywszy.

Głowę hasła stanowi ortograficzna forma współczesna omawianego leksemu. Hasła ułożone są alfabetycznie. Kliknięcie na konkretną literę alfabetu powoduje przejście do listy haseł, których współczesne formy ortograficzne rozpoczynają się na tę literę. W obecnej formie nie ma możliwości przeszukiwania słownika z uwzględnieniem form prasłowiańskich.

W związku z tym, że słownik ma pokazywać ewolucję fonetyczną, pierwszą formą w rekonstrukcji jest forma prasłowiańska, np. *rąkьka. Następnie pojawia się symbol strzałki –> oznaczający ewolucję formy, czyli jej przejście do stanu kolejnego, uwzględniającego pierwsze zjawisko, które w niej zaszło.

W celu skrócenia opisu, nazwy zjawisk zostały zastąpione skrótami (por. Skróty). Skróty odnoszące się do zjawisk zostały zapisane czcionką pogrubioną w nawiasie, aby nie zaciemniać obrazu ewolucji formy. Zasadniczo każda kolejna forma jest formą przedstawiającą zajście jednego zjawiska, czasami uwzględnia dwa lub więcej zjawisk (głównie wówczas, gdy są one ze sobą związane – np. zanik i wokalizacja jerów lub występują niemal w tym samym czasie).

W rekonstrukcjach uwzględnione zostały wszystkie zjawiska fonetyczne z wyjątkiem upodobnień (np. ubezdźwięcznień) współczesnych. Wynikiem rekonstrukcji jest leksem współczesny zaprezentowany w formie ortograficznej i fonetycznej (uwzględniającej również ubezdźwięcznienia).

Słownik ma charakter pomocy dydaktycznej, może być więc wykorzystywany w dowolny sposób. Hasła ze słownika mogą być kopiowane na prawach cytatu z podaniem jego źródła (tytułu i linku do słownika).

Każde hasło jest sygnowane inicjałami autora i weryfikatora (por. Autorzy haseł). Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które można przekazywać drogą mailową: twardejery.kn@uw.edu.pl.